PRomotion senaste nr
Start|Om tidningen|Annonsera|Tipsa oss|Kontakta oss|Platsannonser
Annonser

Ny europeisk standard för munskydd på gång

Munskydd för flergångsbruk finns i en mängd olika modeller och material, allt från de som genomgått dokumenterade tester i någon form till mer egentillverkade slöjdalster. Det pågår också debatt om hur och när de kan användas, vilken modell som egentligen är bäst i vilket sammanhang och så vidare. Marknadsföringen är ofta fantasifull med produkter som sägs vara ”Covid-19 godkända”, ”ger skydd mot Corona”, vilket är vilseledande.

 

För att strukturera marknaden för dessa
icke-medicinska munskydd tog CEN, den
europeiska standardiseringskommittén,
fram en rekommendation kring kvalitet
och användning som presenterades
i juni 2020. Rekommendationen
heter CWA17553 och beskriver
lägsta kvalitetskrav, testmetoder och
användarinstruktioner men är ännu
ingen EN-standard som produkter kan
certifieras för.
Cecilia Grahn Nyd, marknadschef på
MEC Gruppen, ingår i EU:s arbetsgrupp
för att utveckla rekommendationen
till en enhetlig EN-standard som
skall bli officiell i mitten av februari år
2022. I gruppen ingår aktörer från 34
länder i Europa. Det är bl a testinstitut,
myndigheter och större företag som ingår
i gruppen. Från Sverige deltar H&M, IKEA
och Konsumentverket.
- Det är ett intressant arbete och mitt
fokus här är att se till så profilbranschens
intressen finns med i diskussionen. Det
kan då handla om hur och när ett test
skall genomföras på ett munskydd om
det ska förses med logomärkning. Var
ansvaret hamnar, hur bruksanvisningen
skall utformas, tvätt och paketering före
eller efter logomärkningen om den sker
hos förädlare och inte hos tillverkaren,
och så vidare. Man arbetar utifrån ett
konsensusförfarande och det har såklart
sina utmaningar att få ihop tankar, viljor
och rekommendationer från alla länder
och intressenter, säger Cecilia.
STANDARD FÖR MUNSKYDD
BERÄKNAS KLART FEBRUARI 2022
Förslaget till den nya standarden kommer
ut på remiss, även till allmänheten, före
sommaren. Planen är sedan att den
färdigställs och börjar tillämpas i februari
nästa år.
- Jag sitter i arbetsgruppen på mandat
från Danmark för att också delta i den
nationella arbetsgruppen där, som leds
av Dansk Standard tillsammans med
Force Technology, KeepSafe, EcoHouse
som företrätt två danska profilföretag,
danska Läkemedelsverket, Statens
Seruminstitut med flera. Den nationella
standarden speciellt för Danmark
släpptes nu i februari, DS 3000:2021.
Avsikten är en lättare hantering i
alla led fram till konsument genom
fasta ramar kring vad som gäller om
kvalitet, funktion, säkerhet, ålderskrav,
krav på antal tvättar med mera. För
profilbranschen resulterade detta i att
det finns ett regelverk att luta sig mot
i hur man kan visa att ens produkt är
testad och godkänd även med tryck.
Då inte bara logomärkning som utförs
hos tillverkaren utan även möjlighet för
importör, distributör eller förädlare att
påvisa detta om märkningen påförs i
senare led. Om hänsyn inte tagits till
detta, hade vi riskerat en snedvridning
av konkurrensmöjligheterna för
lokala aktörer. För att kunna sälja och
distribuera munskydd för flergångsbruk
på den danska marknaden skall
denna standard nu uppfyllas och vara
dokumenterad", avslutar Cecilia Grahn
Nyd.
FAKTA MEC Gruppen, etablerat 1985, är
grossist inom branschen för reklamartiklar
och promotion. De är baserade med
huvudkontor i Halmstad och finns
representerade med egna kontor eller via
representanter i ett antal länder i Europa. De
förser produktmediet med kommunikativa
produkter för starka och framgångsrika
kampanjer. De har lång erfarenhet av
specialproduktion och trading

För att strukturera marknaden för dessa icke-medicinska munskydd tog CEN, den europeiska standardiseringskommittén, fram en rekommendation kring kvalitet och användning som presenterades i juni 2020. Rekommendationen heter CWA17553 och beskriver lägsta kvalitetskrav, testmetoder och användarinstruktioner men är ännu ingen EN-standard som produkter kan certifieras för.

Cecilia Grahn Nyd, marknadschef på MEC Gruppen, ingår i EU:s arbetsgrupp för att utveckla rekommendationen till en enhetlig EN-standard som skall bli officiell i mitten av februari år 2022. I gruppen ingår aktörer från 34 länder i Europa. Det är bl a testinstitut, myndigheter och större företag som ingår i gruppen. Från Sverige deltar H&M, IKEA och Konsumentverket.

- Det är ett intressant arbete och mitt fokus här är att se till så profilbranschens intressen finns med i diskussionen. Det kan då handla om hur och när ett test skall genomföras på ett munskydd om det ska förses med logomärkning. Var ansvaret hamnar, hur bruksanvisningen skall utformas, tvätt och paketering före eller efter logomärkningen om den sker hos förädlare och inte hos tillverkaren, och så vidare. Man arbetar utifrån ett konsensusförfarande och det har såklart sina utmaningar att få ihop tankar, viljor och rekommendationer från alla länder och intressenter, säger Cecilia.

STANDARD FÖR MUNSKYDD BERÄKNAS KLART FEBRUARI 2022

Förslaget till den nya standarden kommer ut på remiss, även till allmänheten, före sommaren. Planen är sedan att den färdigställs och börjar tillämpas i februari nästa år.

- Jag sitter i arbetsgruppen på mandat från Danmark för att också delta i den nationella arbetsgruppen där, som leds av Dansk Standard tillsammans med Force Technology, KeepSafe, EcoHouse som företrätt två danska profilföretag, danska Läkemedelsverket, Statens Seruminstitut med flera. Den nationella standarden speciellt för Danmark släpptes nu i februari, DS 3000:2021. Avsikten är en lättare hantering i alla led fram till konsument genom fasta ramar kring vad som gäller om kvalitet, funktion, säkerhet, ålderskrav, krav på antal tvättar med mera. För profilbranschen resulterade detta i att det finns ett regelverk att luta sig mot i hur man kan visa att ens produkt är testad och godkänd även med tryck.

Då inte bara logomärkning som utförs hos tillverkaren utan även möjlighet för importör, distributör eller förädlare att påvisa detta om märkningen påförs i senare led. Om hänsyn inte tagits till detta, hade vi riskerat en snedvridning av konkurrensmöjligheterna för lokala aktörer. För att kunna sälja och distribuera munskydd för flergångsbruk på den danska marknaden skall denna standard nu uppfyllas och vara dokumenterad", avslutar Cecilia Grahn Nyd.

FAKTA MEC Gruppen, etablerat 1985, är grossist inom branschen för reklamartiklar och promotion. De är baserade med huvudkontor i Halmstad och finns representerade med egna kontor eller via representanter i ett antal länder i Europa. De förser produktmediet med kommunikativa produkter för starka och framgångsrika kampanjer. De har lång erfarenhet av specialproduktion och trading